Vilsonovo šetalište 10, Sarajevo info@consult.ba

Blog

COACHING – sigurna podrška na putu ka samoostvarenju i uspjehu

Šta je to coaching?

Postoje mnoge definicije coachinga (koučing). Međunarodna koučing federacija definira koučing kao 'partnerstvo s klijentom u kreativnom procesu koji ga poziva na razmišljanje i inspiriše da maksimizira svoj lični i profesionalni potencijal'.

Kroz proces koučinga klijenti rastu i razvijaju se, ostvaruju napredak, unapređuju svoju performansu i poboljšavaju kvalitetu života. Koučing pomaže klijentima da razriješe dileme, izađu iz zastoja u različitim aspektima svog života, pronađu adekvatna rješenja i postignu uspjeh. U tom procesu, klijenti su ohrabreni da prepoznaju i oslobode svoj potencijal i tako dovedu do poboljšanja kvalitete života.

Za razliku od psihološkog savjetovanja i psihoterapije, koučing je usmjeren na sadašnjost i namijenjen je onima koji su na relativno stabilnoj osnovi. Koučing nije prikladan za osobe sa psihičkim poremećajima i oboljenjima, osobe sa finansijskim problemima, ili koji prolaze dublju personalnu krizu.

Glavne prednosti koučinga za klijente uključuju sljedeće:

 • Kouč je pozitivan saputnik.
 • Kouč može pomoći da se problemi pretvore u ciljeve.
 • Podrška klijentu tokom realizacije plana.
 • Uklanjanje ograničavajućih uvjerenja.
 • Postizanje rezultata.
 • Lični razvoj.

 

Proces koučinga

Koučing sesije temelje se na dijalogu kouča i klijenta. Obično se održavaju uživo ili online, jednom do dvaput sedmično, u skladu sa dogovorom obje strane. Kouč ne bi trebao davati upute, educirati ili nuditi gotova rješenja i odgovore. On/a pomaže klijentu pronaći vlastiti put koristeći vlastiti potencijal i resurse. Proces se sastoji od utvrđivanja s klijentom šta je njegova stvarnost u odnosu na to gdje želi biti, tj. definišu se njegovi ciljevi i namjere za budućnost. Nakon završetka ove faze, kouč i klijent će raditi zajedno na stvaranju plana djelovanja koji klijent razumije i može lako slijediti.

Kouč može pomoći u definisanju klijentove stvarnosti – trenutne pozicije, postavljanju životnih prioriteta, ciljeva, te prilagođavanju njegove mape - teritoriju. Ako klijent vjeruje da mu je 'suđeno' ostati u trenutnoj situaciji, kouč mu može pomoći da promijeni takav obrazac negativnog uvjerenja i postavi nove, izazovnije ciljeve.

Kako bi bolje razumio klijentovu situaciju, njegova uvjerenja i vrijednosti, kouč će slušati, promatrati i postavljati pitanja. Nakon što zajedno odrede plan djelovanja, kouč će poticati klijenta da zadrži motivaciju i predanost ciljevima, te provjeravati stepen progresa. Iako kouč može pružiti konstruktivnu povratnu informaciju, on ne bi trebao govoriti klijentima šta da rade, upućivati ​​ih ili im nametati gotova rješenja.

Obično su najveći kamen spoticanja ili prepreka u životu klijenta njegova samoograničavajuća uvjerenja. Uglavnom stečena u djetinjstvu, takva se uvjerenja teško mijenjaju i stoga predstavljaju veliki izazov za kouča. On mora razumjeti kako su takva uvjerenja nastala kako bi klijentu pomogao da se s njima uhvati u koštac.

Neka od ograničavajućih uvjerenja su:

 • Klijent koji smatra da je prestar za promjene;
 • Klijent koji smatra da nije 'dovoljno dobar/pametan/lijep/zaslužan...' da bi imao bolji život;
 • 'Mučenik' ili 'profesionalna žrtva';
 • Klijent s finansijskim problemima (ovo je zabranjena zona za kouča);
 • Lažni ciljevi (klijent ne 'posjeduje' ciljeve – oni su ciljevi nekog drugog);
 • Klijent koji ne zna šta hoće;
 • Klijent čeka dobitak na lutriji;
 • Klijent koji koristi porodične obaveze kao izgovor.

 

U svom radu, kouč je dužan ponašati se profesionalno i primjenjivati ​​načela profesionalne etike. Kouč je dužan klijentu predstaviti program i način rada prije početka procesa koučinga.

Kouč također treba čuvati podatke klijenata u skladu sa zakonima o zaštiti podataka zemlje u kojoj radi.

Vrste coachinga

Business coaching - odnosi se na bilo koju koučing aktivnost koja se odvija u organizacijskom kontekstu. Može uključivati dijapazon aktivnosti - od rada s uobičajenim problemima na radnom mjestu poput loših međuljudskih odnosa, do razvoja specifičnih vještina u cilju unaprijeđenja performanse uposlenika, a može se fokusirati i na strateško biznis planiranje, ili različite aspekte organizacijske kulture. Cilj business koučinga se dogovara sa rukovodstvom organizacije.

Executive coaching – podrazumijeva rad sa članovima rukovodstva organizacije (direktor, predsjednik, potpredsjednik, šefovi odjela ili sl.). U sigurnom, strukturiranom okruženju punom povjerenja, kouč pomaže rukovodiocu da bolje razumije svoje odgovornosti, kao i to kako ga drugi vide u toj ulozi (očekivanja), te da prepozna ciljeve te korake koje treba poduzeti da ih postigne.

Life coaching - provodi se s ciljem davanja podrške ljudima koji žele napraviti određenu vrstu značajne promjene u svom životu. Počinje sa definiranjem i pitanjem vezano uz ono što klijenti žele od svog života i da li ga žive najbolje što mogu. Uključuje razjašnjavanje i potvrđivanje ličnih vrijednosti, postavljanje smjera, vizije i fleksibilnih ciljeva kako bi se ostvarilo veće zadovoljstvo i punoća života.

Politički coaching – novi pravac u coachingu koji objedinjuje gorenavedene coaching aktivnosti da bi ih primijenio u političkom kontekstu, uglavnom s ciljem osnaživanja pojedinca – političke figure ili pak grupe (stranka). Fokusira se na razvoj vještina političkog komuniciranja, ostvarivanja ciljeva, jačanja karizme, vođstva i sl.

2023 © Develop d.o.o. Sarajevo
Sva prava pridržana
Designed by: