Vilsonovo šetalište 10, Sarajevo info@consult.ba

Blog

Stilovi emocionalnog vezivanja

Piše: Lejla Džaferović, MBA, cert. Teoretičar Transakcione analize, cert. Gestalt Coach

Uticaj ljubavnog partnera na naš život i naš self je veći nego što možemo zamisliti i prihvatamo priznati.

Partner utiče na naš doživljaj sebe, posljedično tome – na naše samopouzdanje, a način na koji funkcioniramo kao par – u skladu ili neskladu – može izvršiti značajan uticaj na naše mentalno i fizičko zdravlje.

Partner koji je emocionalno nedostupan, koji nam ne pruža podršku, koji skrivenim ili direktnim porukama umanjuje našu vrijednost, može nas oslabiti do tačke ozbiljne zdravstvene erozije, drže stručnjaci. Druga, ljepša strana novčića, pod uslovom da se radi o partneru koji odgovara na naše suštinske emocionalne potrebe i koji je prihvatio ulogu sigurne baze, može nam pomoći da unaprijedimo svoje zdravlje i utoliko sebi produžimo život. Odluka je naša.

Provjera je zlato

Čini se da, što je više pravila i uputa o ljubavi, svejedno da li su zasnovane na nauci ili iskustvu, to je manje sretnih veza. Ovo je postalo pravilo per se. Univerzalnog odgovora na pitanje zašto se neka veza nije mogla održati zasigurno nema; svaki slučaj je individualan i ima vlastiti kod, ali ipak postoje bar zajednički nazivnici koji se mogu, krajnje oprezno, primijetiti i primijeniti.

Kada bi postojao metod procjene koji bi mogli primijeniti i na ponašanja partnera u vezi, tj. kada bi mogli a priori stvoriti pretpostavku o tome kako će se partner ponašati i kako će se emocionalno vezati, da li bi to preveniralo bol usljed nerazumijevanja, nesporazuma i u konačnici raskida?

Stilovi emocionalnog vezivanja

Potreba da se bude u blizini nekoga ko je za nas poseban, toliko je važna da u mozgu postoji biološki mehanizam koji je odgovoran isključivo za stvaranje i reguliranje odnosa sa osobama za koje se vežemo (roditelji, djeca, ljubavni partneri). I, kao što se kod djeteta aktivira panika prilikom separacije od majke, tako se i kod odraslih osoba aktiviraju strah, panika, uznemirenost ukoliko se partner nalazi u rizičnoj situaciji.

Pioniri teorije emocionalnog vezivanja, psihijatar i profesor na Univerzitetu Kolumbija Amir Levine i psiholog Rachel Heller godinama su istraživali bliske partnerske odnose među odraslim osobama. Svoja istraživanja su objedinili i 2010. godine objavili kao svojevrsan priručnik pod nazivom ‘Vezani: Nova nauka vezanosti odraslih osoba i kako vam može pomoći da nađete i sačuvate ljubav’.

Teorija emocionalnog vezivanja koju su razvili Levine i Heller prepoznaje tri osnovna stila vezivanja odraslih osoba, dakle, načina na koji doživljavaju intimnost i reaguju na nju u romantičnim vezama. Tako, drže Levine i Heller, osobe sa sigurnim stilom vezivanja nemaju problem sa intimnošću i izražavanjem ljubavi i prisnosti.

Suprotno tome, osobe sa izbjegavajućim obrascem doživljavaju intimnost kao prijetnju vlastitoj nezavisnosti i utoliko čine sve da je smanje ili posve izbjegnu. Osobe sklone preokupiranom stilu vezivanja pokazuju veliku potrebu za intimnošću, a kada su u vezi, fokusirani su uglavnom samo na vezu, gube interes za druge životne sadržaje, sumnjaju u partnera i njegovu sposobnost da im uzvrati ljubav u jednakoj mjeri. Postoji i kombinacija stilova, a omjeri se mogu mijenjati tokom godina usljed životnih iskustava i samog procesa razvoja i sazrijevanja.

Više je faktora koji utiču na to koji ćemo stil razviti tokom života, ali dva ključna su odgoj, u smislu kako su se roditelji ponašali prema nama, i – životno iskustvo. U slučaju prvog, ako su nam roditelji poklanjali adekvatnu pažnju i odgovarali na naše potrebe, veća je vjerovatnoća da ćemo razviti sigurni stil vezivanja. Nasuprot tome, ako su bili hladni, strogi i nepristupačni, moguće je da ćemo kao odrasla osoba stvoriti izbjegavajući obrazac vezivanja.

Ako danas održavamo preokupirani stil, sasvim je moguće da su roditelji bili nedosljedni u odgovoru na naše potrebe. Međutim, ne treba potcijeniti i uticaj životnog iskustva, uključujući iskustvo ranijih ljubavnih veza i njihovih ishoda.

Levine i Heller opisuju stilove vezivanja na sljedeći način:

  • Preokupirani stil: Volite da budete veoma bliski sa partnerom i posjedujete veliki kapacitet za intimnost. Međutim, često strahujete da vaš partner ne želi da vam se približi onoliko koliko bi to vama odgovaralo. U odnosu iscrpljujete veliki dio emocionalne energije. Osjetljivi ste i na najmanje promjene u raspoloženju i postupcima vašeg partnera i njegovo ponašanje doživljavate suviše lično. U vezi doživljavate mnogo negativnih emocija i lako postajete uznemireni, što vas može navesti da kažete ili uradite nešto zbog čega se kasnije kajete. Međutim, ako vam partner pruži dovoljno sigurnosti i ohrabrenja, u stanju ste osloboditi se uznemirenosti i osjećati se zadovoljno.
  • Sigurni stil: Izražavanje nježnosti i ljubavi u partnerskom odnosu za vas predstavlja prirodno stanje. Uživate u intimnosti i niste pretjerano zabrinuti za svoju vezu. Ne date se lako uznemiriti i uspješno se nosite sa problemima. Svoje potrebe i osjećanja lako komunicirate partneru, a uspješno tumačite emocionalne potrebe partnera i odgovarate na njih. S partnerom dijelite svoje uspjehe i probleme i pružate mu podršku kada je to potrebno.
  • Izbjegavajući stil: Vama je veoma važno da sačuvate nezavisnost i samodovoljnost i često vam više odgovara autonomija nego intiman odnos. Iako želite da budete bliski sa drugim osobama, ako je ta bliskost prevelika, osjećate se neugodno i često partnera držite na izvjesnoj distanci. Ne provodite suviše vremena brinući o svom odnosu ili o tome da biste mogli biti odbačeni. Često niste otvoreni prema svojim partnerima koji se žale da ste emocionalno distancirani. Uznemiri vas bilo kakav znak da vas partner kontroliše ili „upada na vaš teritorij“.


Kako dešifrirati partnerov stil vezivanja

Odgovor na ovo pitanje će vas vjerovatno interesovati više nego vlastiti stil. Međutim, kako prikupiti dovoljno informacija na prvim susretima sa potencijalnim partnerom kad ste u povišenom, euforičnom raspoloženju, kad pokušavate ostaviti najbolji dojam, a njega/nju vidite kao sliku koju ste sami stvorili? Teško jeste, ali ne i nemoguće. Sasvim sigurno da nećete iz džepa ili torbice izvaditi upitnik za otkrivanje emocionalnog stila i zamoliti osobu da ga uredno popuni.

Budite dobar slušalac

Samim tim što ste sada upoznati sa konceptom emocionalnog vezivanja i što ste odredili vlastiti stil, uz pomoć pažljivog slušanja i opservacije bićete u stanju stvoriti sliku o vašem partneru. Čak i ako ne postavljate direktna pitanja, većina ljudi spontano počne govoriti o sebi, naročito u kontekstu prvih susreta. Međutim, slika se ne može razviti na osnovu samo par susreta – treba doći do tačke prelaska u narednu fazu koja podrazumijeva redovniju komunikaciju da bi se procijenilo kako će osoba respondirati. Međutim, ovdje se ne radi samo o pitanju stila emocionalnog vezivanja; naime, postoji mogućnost da osoba jednostavno ne želi vezu s vama jer je ne privlačite. I to ne zahtijeva dalju analizu, niti odgovor na pitanje zašto je to tako. Treba znati kad stati, kako se to već kaže u narodu.

Pomjeranje fokusa

Cilj određivanja emocionalnog stila vezivanja je samozaštita, kako ne bi pali u zamku vlastitog preispitivanja i održavanja uznemirujuće dileme da li ste dovoljno privlačni i dobro obučeni, do toga da li ste dovoljno pametni, ili da li imate dovoljno dobar ‘pedigre’! U tim momentima poljuljanosti, malo je vjerovatno da ćete ovakva pitanja postaviti za drugu stranu.

Od sada, naoružani saznanjima o različitim stilovima emocionalnog vezivanja, postavljaćete sebi drugačija pitanja: Da li ova osoba zavređuje emocionalno ulaganje? Da li mi on/a može pružiti ono što mi je potrebno (emocionalno, ne materijalno)? Da li je ova osoba spremna za intimnost ili mi šalje suprotne poruke? – pitanja su za koja vrijedi pribaviti odgovore.

Lejla Džaferović je certificirani Business i Life Coach, Teoretičar Transakcione analize i savjetnik pod supervizijom.

2023 © Develop d.o.o. Sarajevo
Sva prava pridržana
Designed by: