Vilsonovo šetalište 10, Sarajevo info@consult.ba

Edukacije i treninzi

Tematske edukacije i treninzi sa visoko interaktivnim radionicama za organizacije.

Edukacije i treninzi | Consult.ba | Develop d.o.o. Sarajevo

Treninzi na temu emocionalne pismenosti i komunikacije unutar organizacije pomažu da se identifikuju prepreke i poteškoće u funkcionisanju osoblja, istovremeno motivirajući osoblje da prevaziđe poteškoće i postavi nove ciljeve vezane za vlastitu performansu i odnos prema radu.

Neke od popularnih tema koje obrađujemo su značaj emocionalne pismenosti na radnom mjestu, komunikacija u organizacijama, psihološke igre u uredu i sl.

Kontakt info

Ako imate bilo kakvih pitanja o našoj usluzi, kontaktirajte nas!

  • +387 61 066 110
  • Vilsonovo Šetalište 10, Sarajevo
  • info@consult.ba

Najčešće postavljena pitanja

Da li je ograničen broj učesnika?

Ovisno o temi, broj učesnika treninga i edukacija varira od 8 do 25. Obzirom da su treninzi interaktivni što podrazumijeva i rad u grupama, broj učesnika ne bi trebao preći 25 veći broj grupa zahtijeva znatno više vremena za rad i feedback. Tematske grupe za podršku, kao i grupni coaching obično broji manje učesnika, a neki uobičajeni broj je 8-10.

2023 © Develop d.o.o. Sarajevo
Sva prava pridržana
Designed by: